Mengenal Masjid Baitul Makmur Denpasar

Masjid Baitul Makmur Denpasar sangatlah luar biasa dengan jemaah solat subuh lebih dari pada 700 orang setiap hari. Masjid ini terletak di Monang Maning, Denpasar Bali.

Pada saat jam digital masjid menunjukkan waktu sholat, masjid ini sentiasa penuh sesak dengan jemaah dari tengah hari, Asar, Maghrib, Isyak dan menarik adalah solat subuh bisa lebih padat daripada masa yang lampau. Jika separuh daripada solat jemaah di masjid-masjid lain, doa tubuhnya hampir penuh, penuh dengan hampir 700 jemaah, dan hanya pada pagi Ahad, jemaah walaupun di halaman masjid.

Setiap hari Ahad, Majlis Masjid mengadakan kajian membawa ustadzs asing Bali, Ustadz Muh.Ikhwan Abd.Jalil dan Ustadz Harman Tajang Lc, Le, Ustadz Wahdah Makassar yang tidak pernah memasuki sekolah pagi Ahad masjid.

Pengajaran dan pembelajaran Al-Quran di dalam masjid adalah seperti licin dan kerap dilaksanakan matahari terbenam dan subuh lepas.

Masjid ini terletak di Jl. Denpasar Kuta merbuk Mount terletak di halaman yang kompleks dengan tiga buah sekolah iaitu Aisyiah tadika, rendah dan kolej 3 3. Menurut Ir. H. Sentot Surenggrono sebagai presiden masjid Baitul Makmur Yayasan yang sudah cukup untuk menyumbang kepada pendidikan, untuk di tengah-tengah persekitaran pendidikan. Oleh itu, mengambil peranan aktif dalam menyediakan institusi pendidikan agama untuk sekolah-sekolah yang berdekatan. masjid Baitul Makmur telah direka pada tahun 1982. 5 Ogos perumahan 1983 penduduk disokong Kuta Council Indonesia membentuk sebuah jawatankuasa masjid. Hasil daripada kerajaan untuk menyediakan tanah untuk membina sebuah masjid di kawasan itu. pembangunan dilaksanakan dengan berkesan pada tahun 1987, selepas tiada bantuan daripada Yayasan MUI Bali dan amal Bakri Muslim. Perasmian masjid Baitul Makmur kedudukan sendiri, yang diketuai oleh Presiden Soeharto dan Menteri Ir. Dr. H. Ginandjar Kartasasmita sekitar tahun 1988.

Tidak lama selepas asas pembinaan tiga buah sekolah dalam satu kompleks, dia TK, SD Muhammadiyah 3 dan SMP Muhammadiyah 3. Kewujudan tiga buah sekolah bahawa masjid masjid Baitul Makmur dipanggil pendidikan nuanced. Di samping itu, untuk memudahkan pengurusan masjid yang dibina pada tahun 1992, rumah ke Masjid Baitul Makmur Baitul Makmur Foundation. Jumlah jemaah berkembang semakin untuk mengubahsuai masjid Baitul Makmur Yayasan itu. Pada tahun 2009, pengubahsuaian masjid yang masih berterusan hari ini. Pengubahsuaian masjid yang berdiri di atas tanah 12, 89 daripada mereka perlu pergi ± 9 juta, dan setakat ini telah membelanjakan 4.5 ± Mr. Yayasan Baitul Makmur mempunyai beberapa bidang yang struktur organisasi untuk menjalankan aktiviti-aktiviti masjid, yang merupakan bidang Ketakmiran bahawa kawalan solat 5 kali solat Jumaat, belajar, tafsiran Al-Quran dan hadith setiap dua minggu, buku, amal, dan menyediakan kemudahan sodaqoh mana aktiviti yang dilaksanakan. Masjid ini juga mempunyai bilik perpustakaan tiga tingkat. Pendidikan kerap menganjurkan pendidikan non-formal, dengan kerjasama sekolah untuk berdiri di sekeliling dalam bidang pendidikan Islam. Aktiviti ini adalah untuk membaca al-Quran untuk pelajar di sekolah-sekolah yang diadakan setiap pagi dari Isnin hingga Sabtu. kelas literasi petang dilanjutkan dengan peserta Qur’an jemaah umum. Bagi ibu-ibu pengajian, sering diadakan sebulan sekali dan menyediakan aktiviti sosial.

Zakat kerja lapangan menyediakan bantuan yuran sekolah untuk pelajar yang kurang bernasib baik, biasiswa dan membantu golongan miskin. Kesedaran Masjid Baitul Makmur sendiri adalah pemenang perlumbaan sibuk dalam kategori Muharram 1426 aktiviti masjid Hijri. Perlumbaan itu dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Bali Majlis dan DSM pada tahun 2005 dan 19 Februari 2013, masjid ini digunakan sebagai mesyuarat dan